Баруун-Урт сумын Сургуулийн захирлуудад

2015-12-08 10:31:27

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (28) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Математикийн олимпиад, сорилгын дүн мэдээ

2015-12-08 09:22:47

            Сайн байна уу? Та бүхний ажил тавлаг биздээ.

Математикийн массын олимпиадын дүн мэдээг нягтлан эцсийн байдлаар нэгтгэн хүргүүлж байна.

Математикийн олимпиад - 1-р бүс нэгтгэл

Математикийн олимдиад - 2-р бүс нэгтгэл татах

12-р ангийн математикийн сорилгын дүн мэдээ /11-р сар/,   Сорилгын анализ татах

Ангилал : Олимпиад, уралдаан | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (100) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД

2015-12-07 09:24:38

БОЛОВСРОЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЯНАХ ТУХАЙ

 

1.         2015-12-03 байдлаар Боловсролын Статистик мэдээллийн системийн /БСМС/  нэгтгэлийг сургууль тус бүрээр шалгахад

 

•           Нийт сурагчийн тоо зөрсөн

•           Дотуур байранд хүсэлт гаргасан болон амьдарч байгаа сурагчид зөрүүтэй

•           Заах аргын нэгдлийн ахлагчгүй

•           Зэргийн мэдээлэл дутуу, зэрэггүй

•           Кабинет лаборатори  хариуцдаг багшийн мэдээлэл огт ороогүй

•           Багшлах эрхтэй багш нь цөөн

•           Мэргэжил дээшлүүлэлт хангалтгүй

•           Сургуулийн захирал мэргэжлийн зэрэгтэй

•           Төсвөөс цалинждаг багш байхгүй

•           Бага, дунд, ахлах ангид хичээл заадаг багшийг ангилаагүй

•           Багын ангийн багшийн тоо,  I-V ангийн бүлэг  зөрүүтэй

•           Анги удирдсан багшгүй

•           Дүйцсэн хөтөлбөрийн сурагчийн мэдээлэл дутуу, нийт тоо зөрүүтэй зэрэг алдаанууд бүх сургуульд   илэрсэн тул сургуулиудын удирдлагууд өөрийн байгууллагын мэдээлэлд хяналт тавин алдааг засаж , нягтлан  2015-12-09 өдрийн 12:00 цагт багтаан баталгаажуулалт  дахин хийнэ үү.7

 

2.         БУ-ын системийн Багш үйл ажиллагаанд багш нэмэх үйлдлээр багшийг оруулаагүй, багшийн төрөл дээр мэргэжлийн үндсэн багш, мэргэжлийн цагийн багш (энэхүү төрлийг зөвхөн төрөлжсөн сургалттай сургуулийн мэргэжлийн багшид ашиглана) сонгосон эсвэл цалинжилтийн хэлбэр (цалингийн мэдээлэл) оруулаагүйгээс  БДБ10  болон БДБ7 тайлан дахь багшийн тоо зөрж байгаа  болно.

 

3.         Сурагчийн хаягийг оруулаагүйгээс БДБ2  болон БДБ1 тайлан дахь сурагчийн тоо зөрж байгаа  болно. Иймд БУ системийн Сурагч үйл ажиллагааны сурагчийн нэр дээр дарж ороод (сурагчийн мэдээлэл) үйлдлийн Холбоо барих хэсэгт хаягийг оруулж хаяг шалгах товчийг дарж хадгалах үйлдэл хийж дахин мэдээллээ татаж, тайлан бодолтоо бодуулж БДБ тайлан мэдээгээ зөв гаргана уу.

 

4.         БСМС нь цаашид өдөр тутмын хэрэглээ болгон ашиглагдаж байгууллагын цалин, төсөв болон удирдлагад   шийдвэр гаргахад туслах бусад төрлийн мэдээ тайлан гаргахад нөлөөлөх учраас Статистикийн системийн мэдээ тайланд (БДБ тайлан мэдээ) тааруулж үнэн бодит мэдээллийг буруу болгон засахгүй байхыг анхаарна уу.

 

Оруулсан мэдээлэл түүх болгон хадгалагдаж байгаа учраас хариуцлагатай хандана уу. Иймд мэдээллээ шалган засаж, мэдээлэл татах, тайлан бодолтоо дахин бодуулж БДБ тайлан мэдээгээ зөв гаргана уу.

 

Мөн МХХТ-ийн судалгааг гаргах шаардлагатай болсон тул доорх судалгааг гарган сургуулийн нэрээр хадгалан 2015 оны 12-р сарын 11-ний дотор t_khurtsaa@yahoo.com хугацаанд ирүүлэхийг хүсье.  Татах

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн УДИРДЛАГУУДАД

2015-12-04 15:19:28
 
Зөөврийн компьютер олгох багш нарын нэрсийн жагсаалт ирсэн тул нэрсийг татаж авч нягталж үзнэ үү.
Мэргэжилтэн Б.Лхагвасүрэн 99028493
 
Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (3) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн удирдлагуудад

2015-12-04 14:31:26

 

Сайн байцгаана уу. Та бүхэнд Эрүүл мэнд, спортын яамнаас батлан ирүүлсэн удирдамжийг хүргүүлж байна. Судлан танилцаж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. Хавсралт мэдээллийг https://www.youtube.com/watch?v=SFceetbt8N8 холбоосоор орж үзнэ үү.

 удирдамж татах 1  

татах 2

татах 3

татах 4

 Жич: ХДХВ/ДОХ-ЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА  аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлыг дээрх удирдамжинд нийцүүлэн 12-р сарын 14-ны дотор   zuunaa1119@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. 

 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн удирдлагуудад

2015-12-03 14:20:11

      Сайн байцгаана уу?

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төслөө энэ 7 хоногт багтаагаад яаралтай ирүүлнэ үү.

 

Боловсрол, соёлын газар

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (11) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн эрхлэгч болон цэцэрлэгийн багш нарт

2015-12-03 13:02:54

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын албан хаагчдын дунд Үндсэн хуулийг сурталчлах, Үндсэн хууль түүнд нийцүүлсэн баталсан хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалахтай холбоотой хуулийн хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн өмнөх салбарын албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, улмаар цэцэрлэгийн  орчин дахь хүүхэд хамгааллыг сайжруулах, цэцэрлэгийн багш нарыг хүүхэдтэй эерэг арга барилаар харилцах арга зүйд сургах зорилгоор “ҮНДСЭН ХУУЛЬ БА ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ” эссэ бичлэгийн уралдааныг цэцэрлэгийн багш нарын дунд  зарлаж байна.

Уралдааныг Ханс зайделийн сан санхүүжүүлж буй бөгөөд Эрх зүйн Боловсрол академи, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Хүний эрхийн төвтэй хамтран зохион байгуулж буй болно.

Эссэ бичлэгийг  аймгийн хэмжээнд 12 сарын 14-ны дотор хүлээн авна. Уралдааны удирдамжийг яаралтай татан авч, багш нараа идэвхитэй оролцуулах талаас анхаарч ажиллана уу. Жич: зөвхөн цэцэрлэгийн багшаас гадна арга зүйч нар оролцож болно. 

 

 

Удирдамж татах

Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (8) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад

2015-12-03 11:37:25

Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Доорх мэдээллийг 2015 оны 11 сарын 26-нд хүргүүлсэн билээ. Одоог хүртэл надтай холбогдож өр барагдуулсан тухай мэдэгдэл ирэхгүй байна. Дахин хүргүүлж байна.

Сургуулийн удирдлагууд анхааралдаа авч, хэн нэгэн хүнд хариуцуулж, багш нараар өөрсдийн сурсан сургалтын төлбөрийг нь төлүүлэхүй бол тухайн сургууль дээр нэхэмжлэх ирнэ.  Хугацаа хэтэрсэн хоногоор алданги тооцогдож байгаа тул яаралтай барагдуулна уу.  Төлбөрийн хүснэгтүүдийг хавсаргасан байгаа.                   Мэргэжилтэн Б.Лхагвасүрэн 99028493

Төлбөрийн хүснэгт татах1

Төлбөрийн хүснэгт татах 2

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (6) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн УДИРДЛАГУУДАД

2015-12-03 10:53:42

Сайн байцгаана уу.Асуудалтай буцаах компьютерүүдийн статистик мэдээллийг хүснэгтийн дагуу бөглөөд bu_lkhagvaa@yahoo.com цахим хаягаар 2015 оны 12 сарын 7-ны явуулна уу. Татах

 

Мэргэжилтэн Б.Лхагвасүрэн 99028493

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (3) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад

2015-12-03 10:29:33

                          Сайн байцгаана уу? Дүрэмт хувцасны хангалтыг дараах хүснэгтийн дагуу үнэн зөв бөглөж 2015-12-10-ний дотор my_names_chimka@yahoo.com  илгээнэ үү. Мөн тооцоогоо 2015-12-15-ний дотор дуусгана уу. Хугацаа хожимдуулахгүй байхыг хүсэж байна.

судалгаа татах

Утас 99766312 / Мөнхчимэг /

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй