Сургуулийн удирдлагууд, багш нарт

2015-06-10 15:37:59

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (12) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн захирал эрхлэгч нарт

2015-06-10 11:05:56

2015/06/11-нд Суур боловсролын түгээн дэлгэрүүлэлтийн анхы сургалт болох гэж байгаатай холбогдуулан  сургалтад оролцох багш нар хичээлийн ажиглалт, хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хуудас нэг нэг хувийг бэлтгэж авч ирнэ

Ажиглалт хэлэлцүүлгийн хуудас нь дараах бүтэцтэй байна.

-Ажиглалтын хуудас дараах 3 чиглэлтэй байна.

1. “ХИЧЭЭЛ АЖИГЛАЛТ” хуудас

2. “БАГШИЙН АСУУЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭГ АЖИГЛАЛТ” хуудас

3. “СУРАЛЦАГЧ БА БАГИЙН АЖИГЛАЛТ” хуудас

-Хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хуудас дараах 3 чиглэлтэй байна

1. “ХИЧЭЭЛ АЖИГЛАЛТ” багийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хуудас

2. “БАГШИЙН АСУУЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭГ АЖИГЛАЛТ” багийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хуудас

3. “СУРАЛЦАГЧ БА БАГИЙН АЖИГЛАЛТ” багийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хуудас

 

ажиглалт, хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хуудасны загвар ТАТАХ

 

Ангилал : Зарлал | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (13) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДЛАГУУДАД

2015-06-09 17:51:03

Цэцэрлэг,  ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм,  шаардлага 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ “ Норм, шаардлага батлах тухай” 2014 оны 6-р сарын 11 өдрийн дугаар А /259/ 197/ тушаалыг сургууль, цэцэрлэгийн  удирдлагуудын цахим хаягаар явуулсан тул та бүхэн  засвар, үйлчилгээ, гадна дотор тохижилтоо хийхдээ доорх шаардлагуудыг хангаж ажиллахад анхаарлаа хандуулаарай. Ном, гарын авлага, тараах материалыг ирсэн үед нь хүргүүлнэ. 

·        Унд, ахуйн хэрэглээний ус хангамжинд тавигдах шаардлага

·        Бие засах газарт тавигдах шаардлага

·        Гар угаагуур болон шүршүүрт тавигдах шаардлага

·        Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

·        Эрүүл мэндийн боловсрол болон эрүүл ахуйн зан үйлийн өөрчлөлтөд тавигдах шаардлага

·        Сургууль, цэцэрлэгийн гал тогоо болон хоол хүнс боловсруулахад тавигдах шаардлага

·        Хатуу хог хаягдал, бохир усыг зайлуулах менежмэнтэд тавигдах шаардлага

БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (19) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

**no title

2015-06-09 16:03:58

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад

2014-2015 оны хичээлийн жилийн зорилтын тайлан, Багшийн хөгжил хөтөлбөрийн тайланг 2015 оны 6 сарын 15-ны дотор БСГ-ын хаягаар явуулна уу. Тайланг word дээр arial-11 фондоор 10 хуудаст багтаан ирүүлнэ үү. Шаардлагатай зургуудыг тусад нь хавтас үүсгэн эх хувиар нь, мэргэжил дээшлүүлэлтийг дараах хүснэгтийн дагуу явуулна. 99518356

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

хүснэгт татах

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (3) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Дүн шивэх тухай

2015-06-09 15:44:43

http://esis.edu.mn/ сайтад сурлагын дүн оруулахдаа дараах зйүлийг анхаарна уу.

 

      Анги удирдсан багш нар сургалтын менежерээс өөрийн кодыг авч ангийнхаа дүнг шивээрэй. Сургалтын менежерийн эрхээр шивэхгүй шүү. Өөр эрхээр шивэлт хийсний дараа сурагчдын дүн харагдахгүй байх, алга болох, идэвхигүй болох зэрэг асуудал гаргахгүй байхыг хүсье.  

Дүн оруулж байхад зарим нэг хичээл гарч ирэхгүй бол төлөвлөгөө хэсгээс нэмнэ.

Өмнөх жилийн дүн бас шивэгдэнэ.
1-р ангиуд-жилийн эцэс, 
2-р ангиуд-1,2-р ангийн дүнгүүд, 
3-р ангиуд-1,2,3-р ангийн дүнгүүд,
4-р ангиуд-1,2,3,4-р ангийн дүнгүүд,
5-р ангиуд-1,2,3,4,5-р ангийн дүнгүүд, 
6-р ангиуд-жилийн эцэс, 
7-р ангиуд-6,7-р ангийн дүнгүүд, 
8-р ангиуд 6, 7, 8-р ангийн дүнгүүд, 
9-р ангиуд-7, 8, 9-р ангиуд, 
10-р ангиуд-жилийн эцэс, 
11-р ангиуд 10, 11-р ангийн дүнгүүд, 
12-р ангиуд-10, 11, 12-р ангийн дүнгүүд бичигдэнэ. 

2015 оны 6 сарын 12-ны дотор дуусгаж, сургалтын менежерээр баталгаажуулаарай.

2015.06.09

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (18) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн эрхлэгч болон цэцэрлэгийн багш нарт

2015-06-09 15:14:46

 Сургалт зохион байгуулагдах тухай 

"Алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах нь" төслийн хүрээнд “Гэр бүлийн орчинд хүүхдийг сургуульд бэлтгэх нь"  хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлэх сургалт 2015-оны 6-р сарын 12 ны өдөр зохион байгуулагдана. Сургалтанд  төсөл хэрэгжээгүй 17 цэцэрлэгийн арга зүйч, ЗАН-ийн ахлагч, хувилбарт сургалтын багш нийт 34 хүн оролцоно. 

Сургалтын хөтөлбөрийг татах 

 

БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (6) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СӨББ-ын удирдлагууд, багш нарт

2015-06-09 14:55:05

Туслах багш нарын сургалтын талаар нэмэлт тайлбар.

Сургалтанд оролцох туслах багш нар сургалтын төлбөрөө 2015 оны 6-р сарын 9-10 ны дотор 5029454151 Хаан банк Долгормаа  данс руу хийх шаардлагатай байна. Иймд төлбөрөө хийхдээ цэцэрлэг бүр нэг багш дээрээ төвлөрүүлэн хэддүгээр цэцэрлэг, аль сумаас гэдгээ тодорхой бичээрэй.

БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

Ангилал : Зарлал | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (13) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн удирдлагуудад

2015-06-09 12:13:00

Сургалтын менежерүүдийн анхааралд

Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрүүдийг   судлагдахуун тус бүрээр нь менежерүүдийн е-мэйл хаяг руу явуулсан. Чиглэл чиглэлээр нь багш нартаа өгч судлуулна уу. Мөн сургалтад ирэхдээ багш бүр хэвлэж авчирна гэдгийг анхаарна уу. 99518356

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (3) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Багын сургалт хариуцсан менежерүүдэд !

2015-06-09 10:59:44

2014-2015 оны хичээлийн жилд суралцаж буй 6 настай

хүүхдийн судалгааг ирүүлэх тухай

 

   ЕБС-д суралцаж буй 6 настай хүүхдийн судалгааг доорх хүснэгтийн дагуу 2015 оны 6 дугаар сарын 9-ний 09 цагаас өмнө  bsg_sukhbaatar@yahoo.com хаягаар яаралтай ирүүлнэ үү гэсэн албан бичгийг 06 сарын 03-ны өдөр та бүхэнд явуулсан бөгөөд цаанаасаа цаг хугацааг зааж явуулдаг болохыг та бүхэн мэдэж байгаа байхаа. Хэдийгээр их ажилтай байгаа ч гэсэн нэгэнт хугацаатай бичгийг заавал явуулах учиртай байдаг тул өөрсдийн ажлыг зөв хувиарлан ажиллахыг хүсэж байна. Йимээс доорх маягтын дагуу судалгааг яаралтай  хийж явуулахыг үүрэг болгож байна. Судалгааг ируулсэн газрууд Эрдэнэцагаан, Баяндэлгэр, Наран, IБДС , бусад газрууд ирүүлсэнгүй 

 

 

Судалгааны хүснэгт татах

 

 

Лавлах утас Утас: 99102071

 

БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР

 

Ангилал : Тушаал шийдвэр | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (4) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн захирал,Нийгмийн ажилтнуудын анхааралд

2015-06-08 16:58:28

Сургуулийн захирал , Нийгмийн ажилтнуудын анхааралд! 

Сурагчийн дүрэмт хувцсны төлбөр барагдуулах тухай

Сургуулийн захирлууд сурагчийн дүрэмт хувцсны төлбөрийг барагдуулахтай холбоотойгоор дараах арга хэмжээг авч ажиллана уу!

1.Сургуулийн тооцоог барагдуудах тал дээр онцгой анхааран үлдэгдэл төлбөртэй танилцан нягтлах  /Хавсралтыг татах /

2.Сурагчийн дүрэмт хувцсны тооцоотой багш нарын тойрох хуудсанд дээр гарын үсгээ зурахгүй байх.

3.Сурагчийн дүрэмт хувцсны тооцоотой нйигмийн ажилтны тойрох хуудсанд дээр гарын үсгээ зурахгүй байх.

3.Нийгмийн ажилтнуудаа  2015 оны 06 сароын 15-ны дотор БСГ-т ирүүлэн төлбөр тооцоог бүрэн дуусгах тал дээр онцгойлон анхаарч, БСШУ-ны сайдын , болон БСГ -ын даргын тушаалыг биелүүлэн ажиллахыг үүрэг болгож байна.

 

 

ЛАВЛАХ УТАС 99102071 Б.Сарангэрэл

 

БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Ангилал : Тушаал шийдвэр | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (9) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй