Сургуулийн захирал,сургалтын менежерүүдэд !

2014-11-14 17:38:50

Бага  боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн

эхний явцтай танилцах мониторинг  I, II, III, IV БДС-д ажиллах  хөтөлбөр , удирдамж

 

Зорилго: Бага боловсролын чанарын шинэчлэлийн хэрэгжилтийн эхний явцтай танилцан, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зорилт:

 1. Сургуулийн шинэчилсэн менежментийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх (сургалтын төлөвлөгөө, эрх зүйн зохицуулалт, захиргаа, мэргэжил арга зүйн, олон нийтийн удирдлагын цогц менежмент, багшийн хөгжил)
 2. Сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын орчны бүрдүүлэлт, сургалтын арга зүй технологийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх (багш, хүүхэд нэг бүрийн хөгжил, хичээл, ажиглалт, хэлэлцүүлэг эцэг эхийн сэтгэл ханамж)
 3. Үнэлгээний хэрэгжилт хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээ хийх (сурагч, багш, сургуулийн ажилтан, сургуулийн үнэлгээ)

 

Хугацаа:  2014 оны 11сарын 19-нөөс  2 өдөр

Хаана: Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын II,III, IVБДС

Хамрах хүрээ: БШУЯ, БМДИ, Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн баг, Боловсролын газрынмэргэжилтнүүд, II,III, IVБДсургуулийн захирал,сургалтын менежер, бага ангийн баг

Мониторингийн удирдамж татах

Хөтөлбөрийг татах

 

Лавлах утас 99184273

БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (14) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн захирал,сургалтын менежерүүдэд !

2014-11-14 14:39:12

Халзан,Онгон, Наран,  Дарьганга суманд хийгдэх

 Бага  боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийнэхний явцтай танилцах мониторинг

 

Зорилго: Бага боловсролын чанарын шинэчлэлийн хэрэгжилтийн эхний явцтай танилцан, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

Зорилт:

 1. Сургуулийн шинэчилсэн менежментийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх (сургалтын төлөвлөгөө, эрх зүйн зохицуулалт, захиргаа, мэргэжил арга зүйн, олон нийтийн удирдлагын цогц менежмент, багшийн хөгжил)
 2. Сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын орчны бүрдүүлэлт, сургалтын арга зүй технологийн хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх (багш, хүүхэд нэг бүрийн хөгжил, хичээл, ажиглалт, хэлэлцүүлэг эцэг эхийн сэтгэл ханамж)
 3. Үнэлгээний хэрэгжилт хэрэгжилтэд зөвлөн туслах үйлчилгээ хийх (сурагч, багш, сургуулийн ажилтан, сургуулийн үнэлгээ)

 

Хугацаа:  2014 оны 11сарын 17-нөөс  2 өдөр

Хаана: Сүхбаатар аймгийн Халзан, Онгон, Наран, Дарьганга ЕБС

Хамрах хүрээ: БШУЯ, БМДИ, Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн баг, Боловсролын газрынмэргэжилтнүүд, Халзан, Дарьганга, Онгон, Наран сумын сургуулийн удирдлагууд,  багш нар

Мониторингийн удирдамжийг татах

Хөтөлбөрийг татах

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (5) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТЫН ТУХАЙ

2014-11-13 20:08:21

Сайн байна уу.

 

 "БШУЯ-нд санхүүжилт орж ирэхгүй байгаатай холбоотойгоор 10 жил ажилласан захирал, сургалтын  менежер, СӨБ-ын эрхлэгч, арга зүйчдийн сургалтыг товлосон хугацаанд зохион байгуулах боломжгүй болсныг мэдэгдэж байна. Энэ сургалтад хамрагдах хүмүүсийг 2015 онд 10 дахь жилдээ ажиллаж буй захирал, менежер, эрхэлэгч арга зүйчидтэй хамт сургалтад хамруулах төлөвтэй байна.  Мөн 5 жил ажилласан захирал, СӨБ-ийн эрхлэгч, арга зүйчдийн сургалт 7 хоног биш 4 хоногоор зохион байгуулагдаж буйг анхаарна уу? Санхүүжилттэй холбоотойгоор сургалтуудын хуваарьт  олон удаа өөрчлөлт орж байгаад хүлцэл өчье." гэсэн мэдээлэл ирлээ.

 
 11 сард зохион байгуулах сургалтуудын хуваарийг татаж харна уу. Шар өнгөөр будсан хүснэгтэд хойшлогдсон сургалтуудыг тэмдэглэлээ.
 
Ангилал : Сургалт, семинар | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (7) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ НАРТ

2014-11-13 15:43:21

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (15) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД

2014-11-12 19:57:47

СУДАЛГААГ ХЯНАХ ТУХАЙ

 

1.         А. 2014-2015 оны хичээлийн жилд эхний болон 5,10 дахь жилдээ ажиллаж буй

 

 • ЕБС-ийн багш, захирал, сургалтын менежер
 • СӨБ-ын багш, эрхлэгч, арга зүйч

 

2. Ажилласан жил хамаарахгүйгээр

 

 • Нийгмийн ажилтан
 • Номын санч
 • Дотуур байрны багш
 • Эмч
 • Байгалийн ухааны лаборант
 • СӨБ-ын туслах багш
 • Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш
 • Тусгай хэрэгцээт боловсролын туслах багш
 • Мэргэжлийн согог зүйч
Та бүхэн явуулсан судалгааг дахин нягтлан хянаж 11-р сарын 13-ны дотор 99518356 утасруу мэдэгдэнэ үү. ТАТАХ
Ангилал : Судалгаа | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (21) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД

2014-11-12 09:25:36

ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН МОНИТОРИНГ

Сайн байцгаана уу та бүхэнд мониторинг хийх удирдамжийг өмнө нь хүрүүлсэн билээ. Түүний дагуу бэлтгэхээс гадна дараах байдлаар танилцуулахад  ppt / PRESENTITION / бэлтгэнэ үү! Үүнд:

1. Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц /  Сургуулийн эрхэм зорилго,  төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөрийн судлагдахууны баг / босоо болон хэвтээ чиглэл/ , төрөл бүрийн дэг, гимнастик, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, хэддэхь өдрийн хэддүгээр цаг болох сургууль зохион байгуулсан эсвэл багш нарын өөрийн онцлогт тулгуурласан эсэх, амьдрах ухаан, ёс суртахууны цаг зэргийг тодорхой танилцуулах 

2.  Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн давуу тал

3. Тохиолдож буй бэрхшээл

3. Даван туулж буй арга 

4. Цаашид хийгдэх ажил

5. Сайн туршлага гэх мэтээр бэлтгэх шаардлага байна. 

ЛАВЛАХ УТАС 99184273

БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР 

Ангилал : Зөвлөмж, зөвлөгөө | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (19) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ын сурагчдын I улирлын амралтаар зохион байгуулсан сургалт, семнар

2014-11-11 22:14:40

ТЕХНОЛОГИЙН БАГШ НАРЫН "ТЕХНИК ЗАГВАР"-ЫН СУРГАЛТ


         "Техник загвар" сэдэвт Технологи, зурагзүйн эрэгтэй багш нарын сургалтад 16 сургуулийн 23 багш хамрагдсан бөгөөд усан онгоцны загвар, авто загвар гэсэн 2 төрлөөр явагдаж, дадлага ажлаар бүтээл хийж амжилттай оролцлоо. Сургалтыг Боловсролын газрын мэргэжилтэн С.Батмөнх зохион явууллаа.

 

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (8) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ын сурагчдын I улирлын амралтаар зохион байгуулсан сургалт, семнар

2014-11-11 21:52:07

ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

 

         Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Iбүрэн дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетэд зохион явуулаа. Шалгалтын зохион байгуулах комисст  Боловсролын газрын мэргэжилтэн Т. Хурцбаяр, А. Алтаншагай , Б.Алдармаа нар ажиллалаа.  Шалтгалтад нийт 59 хүн оролцох байснаас 4 хүн тодорхой шалгаанаар ороогүй, бүртгэлээс гадуур 6хүн нэмж ирж нийт 61 хүн шалгалтад орсноос 42 шалгуулагч эхний тестийн шалгалтад тэнцэж, эсээний шалгалтад орсон. 

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (25) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ын сурагчдын I улирлын амралтаар зохион байгуулсан сургалт, семнар

2014-11-11 21:49:18

АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ НАРЫН СУРГАЛТ

 

                  “Унших арга зүйг сайжруулах нь” сэдэвт 5,6 дугаар ангид хичээл заадаг Англи хэлний багш нарт зориулсан 2 өдрийн сургалт амжилттай боллоо. Сургалтад 16 сургуулийн 42 багш хамрагдаж, 3 чиглэлээр англи хэлний хичээлийн арга зүй технологид хамтран суралцаж, харилцан бие биенээсээ туршлага солилцлоо. Сургалтыг гадаад хэлний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Алдармаа, зөвлөх багш Марта Теолер, Энхтайвны корпусын мэргэжилтэн багш нар удирдан явууллаа.

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (14) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ын сурагчдын I улирлын амралтаар зохион байгуулсан сургалт, семнар

2014-11-11 21:47:15

АМЬДРАХ УХААНЫ СУРГАЛТ

 

            Сүхбаатар аймгийн Боловсролын газар, Албан бус насан туршийн төв хамтран “Эсгий ноосон эдлэл” хийх амьдрах ухааны сургалтыг насан туршийн нэгжийн багш нар болон эмэгтэй технологийн багш нарт  зориулсан 3 өдрийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад технологийн 9 багш, НТБ-ын нэгжийн 18 багш хамрагдаж, өөрсдийн сурсан зүйлээрээ бүтээл хийж, үзэсгэлэн гаргалаа. 

 

Ангилал : Мэдээ, мэдээлэл | Нийтэлсэн : Боловсрол, Соёлын газар | Уншсан (2) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй